Trykk på portrettene for å spille av filmer og lære mer om disse kvinnene!

Om utstillingen :

For 200 år siden fikk kvinner i Christiania (Oslo i dag) bare drive bedrift innen damesøm og matservering. Skulle de drive innen annen næring måtte de ha tillatelse av mannen sin, eller overta mannens bedrift da han døde.

Bare 11% av bedriftene som i 1821 betalte næringsskatt til byen var eid av kvinner. I dag kan kvinner fritt starte egen bedrift, likevel er bare 21% av de som starter aksjeselskap kvinner.