Skreddere i Christiania

The Book of English Trades, The Tailor.

Å sy klær til herrer var på 1820-tallet underlagt laug og privilegier. Hvor mange herreskreddere det var i omkring 1820 vet vi ikke sikkert, men i 1801 var det 8 menn som enten var skredder, skreddermester eller skreddersvenner. Det var nok noen flere i 1820 siden Christianias innbyggertall hadde mer enn doblet seg. At byen også var blitt hovedstad, og dermed hadde en betydelig antall studenter og offentlige embedsmenn som det var forventet at gikk i noen lunde moderne klær har nok også påvirket antall herreskreddere. 

Og herreskreddere trengtes til den nye moten. I motsetning til damenes kjoler som man på tidlige 1820-tallet ikke trengte særlig avanserte ferdigheter for å sy, var herrenes antrekk langt mer krevende. Jakker, vester og bukser hadde krevende mønster, brukte avanserte sømteknikker og skulle ha passform nøye tilpasset bæreren. Herreantrekkene vil rett og slett ha krevd langt mer arbeid enn kvinneantrekkene.

Sittende mann, 1827, Nasjonalmuseet

Herremotens utbredelse i Christiania og norske byer

Herremoten, slik man opplever i Skredder Hoff var av økonomiske grunner først og fremst forbeholdt øvre sosiale lang, altså de med penger og ressurser til å få slikt sydd for seg. Dette var gjerne kjøpmenn og embedsmenn, og deres voksne sønner.

Mindre velstående, de som tilhørte lavere deler av borgerskaps- eller embetsstanden, deriblant skrivere, sekretærer, kontorarbeidere og yngre sønner, har også fulgt denne moten, men en mindre «fjong» versjon. De kan ha arvet eller kjøpt brukt, eller plaggene ble sydd i billigere stoff, av en mor, kone eller datter. Hun var trolig flink nok til å sy sin egen kjole, men langt fra like flink som en fagutdannet skredder.

Arbeidsfolk forsøkte også å følge moten, men innen brukte plagg kom til dem var de gjerne blitt ganske umoderne. Syferdighetene blant kvinnene i de lavere sosiale langene var heller ikke på samme nivå som for de spesialiserte skredderne. Kvinner i lavere sosiale lag måtte bruke tiden sin på arbeid, og, så sant de ikke arbeidet med søm, vil de derfor heller ikke ha hatt syferdigheter på samme nivå som borgerskapets fruer og frøkner som hadde mer tid til å fordype seg i søm.

Arbeidskarer har nok også brukt bondeklær, men i byen var det ofte sett på som et tegn på at man var «proviniell» eller bondsk, men knebuksene som mange av bøndene gikk med var likevel langt mer praktiske å arbeide i, enn langbuksene til de mer velstående herrene. Fikk man møkk nederst på langbuksene måtte de tross alt vaskes, mens med knebukser var det knestrømpene som ble møkkete, og de var langt lettere å skifte og vaske.

Jakke, 1800, Norsk Folkemuseum